O gimnastyce artystycznej

Gimnastyka artystyczna (ang. rhythmic gymnastics) to sport, który łączy w sobie elementy baletu, tańca, gimnastyki, akrobatyki oraz umiejętności posługiwania się przyborami. Jest jedną z dyscyplin olimpijskich – od 1984 roku jako konkurencja indywidualna, a od 1996 roku jako konkurencja grupowa.

Gimnastyka artystyczna jest sportem głównie kobiecym. Przygodę z tą dyscypliną dziewczynki rozpoczynają już nawet w wieku 4 lat. Jest to sport dość wszechstronny, dzięki któremu gimnastyczki doskonalą koordynację ruchową oraz panowanie nad własnym ciałem i budują sprawność fizyczną. Dziewczynki zyskują smukłą sylwetkę, piękną postawę oraz wdzięk i grację w poruszaniu się. Ćwicząc taniec i balet rozwijają poczucie rytmu oraz wrażliwość na muzykę, a dzięki treningowi gimnastycznemu i akrobatycznemu nabywają szybkości, skoczności oraz gibkości. Systematyczność, współpraca w grupie i konieczność samodzielności wynikające z treningów mają też pozytywny wpływ na rozwój emocjonalny. Dziewczęta uczą się dyscypliny, wytrwałości, ciężkiej pracy, koncentracji i podzielności uwagi co procentuje zarówno w szkole jak i w późniejszym życiu.

 

Klasy sportowe:

  • klasa młodzieżowa (dzieci) / do 9 lat
  • klasa III  (młodziczki / dzieci) / do 10 lat   
  • klasa II (juniorki młodsze) / do 12 lat
  • klasa I (juniorki) / do 15 lat
  • klasa M – mistrzowska (seniorki) / zawodniczki które w danym roku kończą 16 lat i starsze

Grupa I-krok to najmłodsze zawodniczki, które prezentują układ taneczno-akrobatyczny, bez przyboru. Począwszy od klasy młodzieżowej zawodniczki trenują z przyborami. Są nimi w kolejności: skakanka, obręcz, piłka, maczugi i wstążka. Dziewczynki mogą występować w układach indywidulanych lub zbiorowych.

 

Sędziowanie:

Ocena zależy między innymi od poziomu trudności elementów, które wykonuje zawodniczka. Każdy układ podlega ocenie sędziów podzielonych na dwie komisje:

  • D-technika ciała i przyboru (poprawność wykonywanych elementów)
  • E-komisja wykonania (komisja odejmuje punkty za błędy w ćwiczeniu od wyjściowych 10,00 punktów)