Informacje kontaktowe

Napisz do nas: ksorion.rg@gmail.com

Telefony kontaktowe:
Pani Magda: 608 636 895
Pani Monika: 508 383 680
Pan Tomek: 501 784 046

Trener główny Pani Tatjana: 501 075 588
Koordynator grupy rekreacyjnej Pani Magda: 513 740 783

Opłaty za zajęcia prosimy regulować przelewem na konto:
PL 04 1750 0012 0000 0000 3212 4879

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 w Łodygowicach, przy ul. Okrężnej 1

Oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, przy ulicy Piłsudskiego 121

Adres korespondencyjny: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Juhasów 11
Siedziba: 34-325 Łodygowice, ul. Świerkowa 1