Ubezpieczenie

Doubezpieczenie sportowe uczniów szkoły ZS1 będzie pobierane w sekretariacie szkoły w kwocie 6pln do 31.03.2016